Home / Funny / taqdeer hai magar kismat nahi :)

taqdeer hai magar kismat nahi :)